Celebrity v sociálnej reklame. I.

BAČÍKOVÁ, Zuzana a kol. Celebrity v sociálnej reklame. I. (Sociálny marketing, celebrity a hodnoty). Praha: Verbum, 2017. 205 stran. ISBN 978-80-87800-36-2.