Celebrity v sociálnej reklame. II.

BULANDA, Ivana a kol. Celebrity v sociálnej reklame. II. (Socializácia, vzory a transakčná analýza). Praha: Verbum, 2017. 75 stran. ISBN 978-80-87800-37-9.