Literatura jako svědectví paměti. Sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc.

Literatura jako svědectví paměti. Sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc. Pod redakcí Libora Pavery. Praha : Verbum, 2022. 552 s. ISBN 978-80-88507-00-0