Padesát pět nejčastějších slov Tanachu ve cvičeních (II. díl)

Předkládaná publikace umožňuje studentům procvičit si slova, která mají v Tanachu (Hebrejské bibli) frekvenci výskytu od 893 do 492. Obsahově navazuje na naši předešlou publikaci Padesát pět nejčastějších slov v Tanachu ve cvičeních (Verbum: Praha 2020) a předpokládá znalost její slovní zásoby. Naším cílem bylo, aby tuto cvičebnice mohli používat i studenti, kteří zmíněnou publikaci nevlastní. Z toho důvodu uvádíme slova Tanachu s frekfenci větší než 893 v první kapitole této knihy, ovšem již bez cvičení. Doplňující slovní zásoba z prvního dílu je zahrnuta v závěrečném pŕehledu slovní zásoby předkládané publikace.

ROUBALOVÁ, Marie a KRÁLIK, Roman. Padesát pět nejčastějších slov Tanachu ve cvičeních (II. díl). 1. vyd. Praha : Verbum, 2021.