Skúmanie cudzojazyčných a metodických kompetencií učiteľa anglického jazyka a ich vplyvu na deti na predprimárnom stupni vzdelávania.

HORVÁTHOVÁ, Ivana. Skúmanie cudzojazyčných a metodických kompetencií učiteľa anglického jazyka a ich vplyvu na deti na predprimárnom stupni vzdelávania. Praha : Verbum, 2021. ISBN 978-80-87800-94-2