Soudobá rétorika : pracovní listy.

PAVERA, Libor. Soudobá rétorika : pracovní listy. Praha: Verbum 2020. e-book