VYDANÉ KNIHY

2022

Literatura jako svědectví paměti. Sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc. Pod redakcí Libora Pavery. Praha : Verbum, 2022. 552 s. ISBN 978-80-88507-00-0

PAVERA, Libor, KLIMSZOVÁ, Slavomíra a kol. Vzdělávání mentorů. Praha: Verbum, 2022. 278 stran. ISBN 978-80-87800-99-7.

2021

HORVÁTHOVÁ, Ivana. Skúmanie cudzojazyčných a metodických kompetencií učiteľa anglického jazyka a ich vplyvu na deti na predprimárnom stupni vzdelávania. Praha : Verbum, 2021. ISBN 978-80-87800-94-2
KOPCZYK, Michał. Europa Środkowa jako doświadczenie : w kręgu autobiografistyki XX wieku (i nie tylko). 1. vyd. Praha : Verbum, 2021. 276 s. ISBN 978-80-87800-89-8 (brožováno)

PAVERA, Libor – POSPÍŠIL, Ivo a kol. Drahomír Šajtar, aneb Vyznání stylu (I). Praha : Verbum, 2021, 191 s. ISBN 978-80-87800-84-3


ROUBALOVÁ, Marie a KRÁLIK, Roman. Padesát pět nejčastějších slov Tanachu ve cvičeních : IV. díl. 1. vyd. Praha: Verbum, 2021.

Předkládaná publikace umožňuje studentům procvičit si slova, která mají v Tanachu (Hebrejské bibli) frekvenci výskytu od 893 do 492. Obsahově navazuje na naši předešlou publikaci Padesát pět nejčastějších slov v Tanachu ve cvičeních (Verbum: Praha 2020) a předpokládá znalost její slovní zásoby. Naším cílem bylo, aby tuto cvičebnice mohli používat i studenti, kteří zmíněnou publikaci nevlastní. Z toho důvodu uvádíme slova Tanachu s frekfenci větší než 893 v první kapitole této knihy, ovšem již bez cvičení. Doplňující slovní zásoba z prvního dílu je zahrnuta v závěrečném pŕehledu slovní zásoby předkládané publikace.

ROUBALOVÁ, Marie a KRÁLIK, Roman. Padesát pět nejčastějších slov Tanachu ve cvičeních. 1. vyd. Praha : Verbum, 2021.

2020

PAVERA, Libor. Soudobá rétorika : pracovní listy. Praha: Verbum 2020. e-book
ROUBALOVÁ, Marie a KRÁLIK, Roman. Padesát pět nejčastějších slov Tanachu ve cvičeních. 1 vyd. Praha: Verbum, 2020. 138 stran. ISBN 978-80-87800-70-6

2019

2018

2017

BAČÍKOVÁ, Zuzana a kol. Celebrity v sociálnej reklame. I. (Sociálny marketing, celebrity a hodnoty). Praha: Verbum, 2017. 205 stran. ISBN 978-80-87800-36-2.

BULANDA, Ivana a kol. Celebrity v sociálnej reklame. II. (Socializácia, vzory a transakčná analýza). Praha: Verbum, 2017. 75 stran. ISBN 978-80-87800-37-9.

2016

2015