Vzdělávání mentorů

PAVERA, Libor, KLIMSZOVÁ, Slavomíra a kol. Vzdělávání mentorů. Praha: Verbum, 2022. 278 stran. ISBN 978-80-87800-99-7.